Inženier-komunikācijas

ELEKTROAPGĀDE

380/220 V no atsevišķas transformatoru apakšstacijas ar vienlaicīgu maksimālo jaudu 15 kw katram dzīvoklim. Uzskaitei – skaitītāji, kas uzstādīti sadales skapī. Paredzēta aizsardzība pārslodzei un elektrības noplūdes gadījumā. Ierīkoto lietusūdens notekcauruļu apsilde ziemas laikā.

SAZEMĒJUMS UN AIZSARDZĪBA NO ZIBENS

Kontūra pa ēkas perimetru.

APKURE

Pieslēgums pilsētas siltumapgādes sistēmai ar individuālo automātisko siltummezglu katrā mājā. Dzīvokļos – ūdens radiatori ar termoregulātoriem, siltuma uzskaite – proporcionāli saskaņā ar patēriņu.

ŪDENS

Ūdens padeve no pilsētas ūdensvada. Uzskaitei – atsevišķs skaitītājs katrā dzīvoklī.

KARSTAIS ŪDENS

Ūdens uzsildīšana katras mājas individuālajā siltummezglā, rezerves boileris ūdens uzsildīšanai pilsētas sistēmas ūdens padeves pārtraukumu gadījumos.

KANALIZĀCIJA

Pieslēgums pilsētas kanalizācijas sistēmai caur ciematam piederošo kanalizācijas sūkņu staciju.

LIETUS ŪDEŅI

Caur lietus ūdens sūkņu stacijām tiek novadīts blakus esošajā Dreiliņupītē.

VENTILĀCIJA

Dabiskā – pieplūde caur pieplūdes vārstiem ar filtru, kas uzstādīti mājas ārējās sienās. Izplūde – caur katra dzīvokļa individuālajiem kanāliem. Sanitāro mezglu izplūde – piespiedu-dabiska, pieslēgta atsevišķam kanālam. Virtuves izplūde – pieslēgta atsevišķam kanālam.