Ēkas papildus aprīkojums

TELEFONIZĀCIJA

Iespēja pieslēgt pilsētas numuru katrā dzīvoklī caur ciemata telefonu staciju, ar iespēju zvanīt bez maksas ciemata teritorijā.

SARUNAS IEKĀRTA

Pie kāpņu telpu ieejas durvīm uzstādīti mājruņi ar maģistrāli un klausuli katrā dzīvoklī.

TELEVĪZIJAS TĪKLS

Uz katras mājas savstarpēji nesaistīti uzstādīta vietējās un pavadoņu televīzijas antenu sistēma. Iespēja katrā dzīvoklī uzstādīt savstarpēji neatkarīgus pavadoņu uztvērējus un neierobežotu televizoru skaitu, kuri uztver vietējos kanālus. Ciematā darbojas tādi operatori kā IZZI, Baltkom, LatnetTV, Unisat un Lattelecom virszemes TV.

DATORTĪKLS

Paredzēta sadale ar pieslēgšanās iespēju katrā istabā, ar caurlaišanas spēju līdz 1 Gbitam.

APSARDZES SIGNALIZĀCIJA

Iespēja pieslēgt apsardzes nodrošināšanas ierīces katrā dzīvoklī.

PASTA KASTĪTES

Pie kāpņu telpas ieejas durvīm uzstādītas pastkastītes katram dzīvoklim.